Inteligentne domy

Zajmujemy się projektowaniem i montażem instalacji inteligentnych domów w całej Polsce.

Skupiamy najlepszych specjalistów, którzy sprostają nawet najbardziej
wymagającym klientom. Wykonujemy instalacje inteligentnego domu w całej Unii Europejskiej

Sterujemy

Obwodami oświetleniowymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi), w tym układanie scen świetlnych, polegających na uruchamianiu jednym przyciskiem dowolnych punktów świetlnych z ustawionymi indywidualnie dla nich parametrami jasności, np. oświetlenie do czytania lub oglądania TV, itp.

Roletami i karniszami elektrycznymi, w tym grupowanie rolet i zbiorcze nimi sterowanie oraz uwzględnianie ich w scenach świetlnych.

Ogrzewaniem elektrycznym lub CO, w tym ustawianie osobnych parametrów ogrzewania dla różnych przedziałów czasowych i innych zależności wpływających na oszczędności.

Bramami wjazdowymi, garażowymi, furtkami, itp.

Systemami nawadniania (np. trawników), z programowaniem czasowym lub w zależności od warunków pogodowych, bieżącej wilgotności gleby, pory dnia, itd.

Elektrozaworami wody i gazu, z uwzględnieniem ich zamykania przy zagrożeniach lub też automatycznego, profilaktycznego ich zamykania po opuszczeniu domu,

Innymi urządzeniami, którymi użytkownik chce sterować, zarówno manualnie, jak i w pełni automatycznie.

Współpraca