Telemetria

Za pomocą modułów telemetrycznych wysyłane są dane pomiędzy oddalonymi obiektami a stacją bazową. Pozyskane w ten sposób dane służyć mogą różnym celom statystycznym lub być wykorzystywane w systemie automatyki przemysłowej do sterowania urządzeniami w firmie lub domu jednorodzinnym

Monitorowanie obiektów sterowanych automatycznie.

Montujemy systemy telemetryczne dla gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, energetyki, transportu i ochrony obiektów.

Przykładowe zastosowania:

  • monitorowanie i sterowanie przepompowni,
  • monitorowanie stacji redukcyjnych gazu, zdalny odczyt zużycia mediów (wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej),
  • kontrola temperatury,
  • pomiar poziomu wody,
  • monitorowanie temperatury i wilgotności,
  • przekazywanie danych ze stacji meteo,
  • pomiary zanieczyszczenia powietrza.

Przykładowe wykresy telemetryczne

Wykres temperatury wewnętrznej

graficzna interpretacja pomiaru temperatury wewnętrznej

Wykres temperatury zewnętrznej

Wykres z pomiaru czujnika temperatury zewnętrznej

Wykres temperatury pomieszczenia

Wykres z pomiaru czujnika temperatury w salonie

Wykres temperatury w garażu

Wykres z pomiaru czujnika temperatury w garażu

Współpraca